Δράσεις

Συμμετοχή της Προέδρου του ΕΕΔΕΓΕ, κας Σοφίας Κουνενάκη Εφραίμογλου, με ομιλία της στο ετήσιο Most Powerful Women Summit

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας της η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ και του ΕΒΕΑ ανέφερε μεταξύ άλλων ότι η αυξημένη συμμετοχή των γυναικών στην ψηφιακή τεχνολογία και την καινοτομία και η ενασχόλησή τους ως φοιτήτριες και επαγγελματίες στα πεδία STEM, αποτελεί κρίσιμη παράμετρο για την ανάπτυξη της παγκόσμιας οικονομίας.

Η κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, την οποία συμπεριέλαβε το Fortune Greece στη λίστα με τις 30 πιο δυναμικές γυναίκες επιχειρηματίες στην Ελλάδα, δήλωσε «Στον πυρήνα της στρατηγικής μας, ως Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και ως Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών βρίσκονται διαρκώς δράσεις κατάρτισης και εκπαίδευσης των γυναικών σε ψηφιακές δεξιότητες, αλλά και συνολικά ενίσχυσής τους προκειμένου να μπορέσουν να υλοποιήσουν την επιχειρηματική τους ιδέα.  Τα επόμενα χρόνια το θέμα του reskilling και του upskilling θα αποτελέσει κορυφαία προτεραιότητα για τις επιχειρήσεις που θέλουν να επωφεληθούν από την ψηφιακή μετάβαση.

Το Εμπορικό και Bιομηχανικό Eπιμελητήριο Αθηνών και το Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών βρίσκεται στη πρώτη γραμμή της προσπάθειας για την ενίσχυση των γυναικείων start-ups. Είμαι πραγματικά περήφανη για την πρόοδο που έχει σημειωθεί, καθώς και για την μεγάλη ανταπόκριση της πρόσκλησης που απευθύναμε στις γυναικείες start ups προκειμένου να ενταχθούν στη Θερμοκοιτίδα μας και να λάβουν υψηλού επιπέδου υποστήριξη σε όλα τα στάδια της ανάπτυξής τους».