Δράσεις

Άρθρο της Α’ Αντιπροέδρου του ΕΕΔΕΓΕ, κας Καλλιόπης Τζήκα, στο περιοδικό Business Review

Η κα Καλλιόπη Τζήκα, Α’ Αντιπρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ, συμμετείχε με άρθρο της στο περιοδικό Business Review «Σύγχρονες Γυναίκες – Πετυχημένες Managers» για την Ασφάλιση των Επιχειρήσεων επισημαίνοντας ότι «Η ασφάλιση καλύπτει την περίπτωση της αβεβαιότητας. Και το μήνυμα που πρέπει να ληφθεί είναι ένα: Μην παίρνετε το ρίσκο της καταστροφής αλλά την επιλογή της αντιστάθμισης κάθε καταστροφής. Διότι δεν είναι ρίσκο η ασφάλιση, είναι επιλογή. Είναι η μοναδική επιλογή που θα έλθει να αντισταθμίσει το αβέβαιο, το απρόβλεπτο, το εκτός λογικής συμβάν».