Activities

Συμμετοχή της Προέδρου του ΕΕΔΕΓΕ και του ΕΒΕΑ στο Greek House Davos, στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF)

Στις αλλαγές που οφείλουν να προωθήσουν οι Ηγεσίες των Διοικητικών Συμβουλίων των επιχειρήσεων ώστε να συμβάλλουν στη δημιουργία ενός βιώσιμου μέλλοντος για το σύνολο της κοινωνίας, αναφέρθηκε η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ και του ΕΕΔΕΓΕ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, μιλώντας σε συζήτηση πάνελ της Διάσκεψης Greek House Davos, που πραγματοποιείται στο Νταβός στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ (WEF).

 
Πιο συγκεκριμένα, η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ έλαβε μέρος σε πάνελ με θέμα “Board Leadership For Inclusive Growth in a Fragmented World”. Το πάνελ συντόνισε η Marina Cvetkovic, Award-winning CEO Coach and Board Advisor, ενώ συμμετείχαν, ακόμα, ο Keith D. Dorsey EdD, Managing Partner - Boyden, και η Diana Markaki-Bartholdi, Founder and CEO - The Boardroom.
 
Η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ και του ΕΕΔΕΓΕ αναφέρθηκε στην ανάγκη ενσωμάτωσης του μακροπρόθεσμου ορίζοντα σχεδιασμού στις στρατηγικές των εταιρειών, ώστε να δημιουργήσουν πραγματική αξία μέσω επενδύσεων και περισσότερες θέσεις εργασίας. Ακόμη, πρόσθεσε ότι στον σημερινό κόσμο, τα Διοικητικά Συμβούλια πρέπει να υιοθετήσουν πολιτικές που διασφαλίζουν (α) την ισότητα των φύλων και της φυλής, (β) την παρουσία ατόμων από τις νεότερες γενιές, ώστε να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ των γενεών και (γ) την παρουσία τουλάχιστον ενός μέλους υπεύθυνου για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας.
 
«Επίσης είναι σημαντικό για ένα Διοικητικό Συμβούλιο», είπε η κα Εφραίμογλου, «να υπάρχει ισορροπία μεταξύ εκτελεστικών και μη εκτελεστικών μελών, καθώς και ανεξάρτητα μέλη σε ποσοστό 50%, ενώ και οι πρόεδροι των διοικητικών συμβουλίων να είναι ανεξάρτητα μέλη. Εάν η επιχείρηση πρόκειται να είναι ένας ισχυρός καταλύτης προόδου και ευημερίας, τότε πρέπει να κατανοήσει αυτόν τον περίπλοκο κόσμο. Η κατανόηση, όμως, έρχεται μέσα από ανεξάρτητα μυαλά που είναι ανοιχτά σε νέες ιδέες και έννοιες, ανεξάρτητα από το πόσο ριζοσπαστικές μπορεί να εμφανίζονται.
 
Έμφαση δόθηκε, ακόμη, στα οφέλη της συμπεριληπτικής κουλτούρας στη Διοίκηση των οργανισμών. Η κα Εφραίμογλου ανέφερε ότι είναι σημαντικό να δίνεται φωνή σε ομάδες που συχνά υποεκπροσωπούνται στη λήψη αποφάσεων, όπως οι γυναίκες και άτομα διαφορετικής φυλετικής καταγωγής. Ειδικότερα, για τη συμμετοχή των γυναικών σε διοικητικές θέσεις οργανισμών, έρευνες έχουν δείξει ότι συνδέεται με καλύτερες επιδόσεις, αλλά και με αυξημένη προστιθέμενη αξία για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη. Ενώ η ποικιλομορφία στα Διοικητικά Συμβούλια επιτρέπει σε όλα τα μέλη να έχουν λόγο στις αποφάσεις, να συνεισφέρουν με τις δεξιότητες, την πείρα και τον διαφορετικό τρόπο σκέψης τους σε μια αποτελεσματική και υπεύθυνη εταιρική διακυβέρνηση.
Σχετικά με το αν θα πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην ενσωμάτωση της συμπεριληπτικότητας ή της βιωσιμότητας στην επιχειρηματική πρακτική, η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ και του ΕΕΔΕΓΕ είπε ότι οι δύο αυτοί στόχοι θα πρέπει να λειτουργούν συμπληρωματικά, καθώς είναι αλληλένδετοι. Η ανάπτυξη δεν μπορεί να είναι βιώσιμη, αν δεν είναι συμπεριληπτική, αν δεν δημιουργεί αξία για τους πολλούς, αν δεν συμβάλει στη μείωση των ανισοτήτων και των κάθε λογής αποκλεισμών. Και αυτό ισχύει τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τις οικονομίες. Το ζήτημα, είπε η κα Εφραίμογλου, είναι η «βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη με αντίκτυπο. Αυτό σημαίνει ότι η στρατηγική μιας επιχείρησης πρέπει να στοχεύει σε μία φιλική προς το περιβάλλον ανάπτυξη, σε μια μικρο-οικονομία, όπου διοίκηση και εργατικό δυναμικό θα αντικατοπτρίζουν τις αξίες της επιχείρησης, διασφαλίζοντας παράλληλα τη διαφάνεια και τη λογοδοσία. Διαδοχικές μελέτες έχουν δείξει ότι μια επιχείρηση που επιδιώκει τόσο τους στόχους της συμπεριληπτικής όσο και της βιώσιμης ανάπτυξης με διαφάνεια και λογοδοσία, μπορεί να επιτύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα», είπε η Πρόεδρος του ΕΒΕΑ και του ΕΕΔΕΓΕ.