Activities

Στην Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου, με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας, η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ και Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου

Στην Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής, με αφορμή την Ημέρα της Γυναίκας μίλησε η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ και Πρόεδρος του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου. 


Η κα Εφραίμογλου στην ομιλία της αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στις σύγχρονες έρευνες που παρουσιάζουν τη δυναμική που φαίνεται να αποκτά η γυναικεία ηγεσία, τονίζοντας συγκεκριμένα πως αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αντιμετώπιση των σύγχρονων και μελλοντικών προκλήσεων των επιχειρήσεων και οργανισμών. 

«Παρά τα εμπόδια, τις αμφισβητήσεις και τις αγκυλώσεις που έχουν βαθιές ρίζες στις κοινωνίες μας, καθημερινά κερδίζουμε έδαφος. Οι γυναίκες, πλέον, έχουν βγει δυναμικά μπροστά. Διεκδικούμε τον αναβαθμισμένο ρόλο που μας αξίζει όχι μόνον για τις ηγετικές μας ικανότητες και τα προσόντα που διαθέτουμε, την ισχυρή παρουσία και την αποτελεσματικότητα που επιδεικνύουμε, αλλά κυρίως γιατί πλέον μας αναγνωρίζεται όλο και περισσότερο ο αδιαμφισβήτητος ρόλος μας στην εξέλιξη των κοινωνιών μας» ανέφερε χαρακτηριστικά. 

Η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ αναφέρθηκε ακόμα στην υψηλή θέση που κατέχει η Ελλάδα όσον αφορά το ποσοστό των γυναικών επιχειρηματιών στο σύνολο του ενεργού πληθυσμού, σημειώνοντας σχετικά ότι «Στο ΕΒΕΑ και στο Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών, συνεχίζουμε να εργαζόμαστε για την ενδυνάμωση των γυναικών και για την αύξηση της συμμετοχής τους στο επιχειρείν, στην εργασία, στην οικονομία και στην κοινωνία. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ενίσχυση της παρουσίας των γυναικών στο χώρο της καινοτόμου επιχειρηματικότητας, των νέων τεχνολογιών και της ψηφιακής οικονομίας. 

Συγκεκριμένα για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει το ΕΕΔΕΓΕ τόνισε «Στο πλαίσιο αυτό, συμμετέχουμε ενεργά στο Κέντρο Καινοτομίας για τις Γυναίκες – μια σύμπραξη είκοσι φορέων με αποστολή την αύξηση της συμμετοχής των γυναικών σε αντικείμενα STEM και την ενίσχυση της καινοτόμου γυναικείας επιχειρηματικότητας. Ειδικότερα, έχουμε αναλάβει την παροχή προγραμμάτων κατάρτισης σε θέματα επιχειρηματικότητας και ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, ώστε να μπορέσουν οι γυναίκες στην Ελλάδα να συμμετέχουν ισότιμα στο νέο περιβάλλον, που διαμορφώνει η τεχνολογική επανάσταση. Με το ίδιο σκεπτικό, υλοποιούμε σε εθνική κλίμακα ένα στοχευμένο πρόγραμμα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης, το οποίο καλύπτει 5.300 άνεργες γυναίκες. Πέρα από την απόκτηση δεξιοτήτων, το πρόγραμμα παρέχει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης σε επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται στους τομείς των νέων τεχνολογιών, της εικονικής πραγματικότητας, της ενέργειας κ.λπ. – δηλαδή σε κλάδους όπου η υποεκπροσώπηση των γυναικών είναι μεγαλύτερη. 

Επενδύουμε στη στήριξη γυναικείων καινοτόμων ομάδων, μέσω της Θερμοκοιτίδας Νεοφυών Επιχειρήσεων – Θ.Ε.Α. του ΕΒΕΑ, παρέχοντας χώρο, συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα business planning, marketing, νομικά, και κυρίως συμμετοχή σε δράσεις δικτύωσης στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και υποστήριξη για την πρόσβασή τους σε επενδυτικά κεφάλαια. Έχουμε ήδη υποστηρίξει 30 αμιγώς γυναικείες ομάδες και στόχος είναι να έχουμε εντάξει 20 νέες μέχρι τον Ιούνιο. 

Παράλληλα, σε συνεργασία με την Microsoft, διεξάγουμε έρευνα για τη χαρτογράφηση και αποτύπωση της αντίληψης των γυναικών για τη θέση τους στην αγορά εργασίας και την ανάδειξη βασικών ζητημάτων που επηρεάζουν τη συμμετοχή τους σε αυτήν. Από τον επόμενο μήνα θα υλοποιήσουμε την πρωτοβουλία Empowering Unemployed Women 45+, ένα πιλοτικό πρόγραμμα που στοχεύει να παρέχει σε γυναίκες άνω των 45 ετών τις απαραίτητες γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, που θα τις διευκολύνουν  στην  αναζήτηση εργασίας και καριέρας».

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της η κα Εφραίμογλου σημείωσε «Όραμά μας σε ορίζοντα δεκαετίας είναι να βρίσκεται η Ελλάδα μεταξύ των πρωταθλητών της Ευρώπης στη γυναικεία επιχειρηματικότητα. Τα βήματα που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια μας επιτρέπουν να αισιοδοξούμε ότι το όραμα αυτό μπορεί να υλοποιηθεί. Μπορεί να υλοποιηθεί με συνένωση δυνάμεων, με καινοτόμες πρωτοβουλίες και συμπράξεις, με εποικοδομητικές προτάσεις στην εκπαίδευση, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνική πολιτική».