Δράσεις

Συμμετοχή της Προέδρου του ΕΕΔΕΓΕ, κας Σοφίας Κουνενάκη Εφραίμογλου, με ομιλία της στο Delphi Economic Forum

Στο Delphi Economic Forum, σε μια εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συζήτηση μαζί με τον Πάνο Τσακλόγλου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την Ρεβέκκα Πιτσίκα, CEO, PfB & Group Managing Partner, N2Growth Greece και συντονίστρια την Αναστασία Παρεντζόγλου, Brand Manager, Fortune Greece, σχετικά με τις μεγάλες αλλαγές που συντελούνται στην αγορά εργασίας συμμετείχε η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου.
Στην Ελλάδα, η μεγαλύτερη ίσως πρόκληση για την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας τα επόμενα χρόνια συνδέεται με την έλλειψη εξειδικευμένου προσωπικού. Αυτό προκύπτει και από την πρόσφατη ευρεία έρευνα που πραγματοποιήσαμε στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ) και η οποία αποτέλεσε και τον άξονα της συζήτησής τους.
Ενδεικτικά κάποια από τα συμπεράσματα:
- Πάνω από 4 στις 10 επιχειρήσεις πιστεύουν ότι υπάρχει έλλειψη προσωπικού με τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες που χρειάζονται
- Σχεδόν 6 στις 10 επιχειρήσεις πιστεύουν ότι η Τριτοβάθμια Εκπαίδευση δεν προσφέρει στους αποφοίτους τις απαιτούμενες γνώσεις για την ένταξή τους στην αγορά εργασίας.
- Σύμφωνα με το 23,3% των επιχειρήσεων, η Πολιτεία πρέπει να προωθήσει αλλαγή των προγραμμάτων σπουδών της Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ώστε να αποκτήσουν στενότερη σχέση με την παραγωγή και την επιχειρηματικότητα.
H σύζευξη των δεξιοτήτων και της προσφοράς εργασίας με τις ανάγκες της αγοράς, στηρίζεται στην εποικοδομητική συνεργασία, μεταξύ της Πολιτείας και των επιχειρηματικών φορέων.
Τέλος, η αναθεώρηση των προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και η στενότερη σύνδεση των πανεπιστημίων με τον κόσμο της αγοράς θα διευκολύνει σημαντικά την ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το 2021 στην Ευρώπη, το 23% των νέων 15-29 ετών που βρίσκονται στην επίσημη εκπαίδευση εργάζεται παράλληλα, ενώ στην Ελλάδα το αντίστοιχο ποσοστό, παραμένει σχετικά χαμηλό, καθώς δεν ξεπερνά το 6%.