Δράσεις

Ομιλία της Προέδρου του ΕΕΔΕΓΕ και του ΕΒΕΑ, κας Σοφίας Κουνενάκη Εφραίμογλου, στην "Ημερίδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας – Μόνο Μπροστά" του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιριών και Επιχειρηματικότητας

Η Πρόεδρος του ΕΕΔΕΓΕ και του ΕΒΕΑ, κα Σοφία Κουνενάκη Εφραίμογλου, συμμετείχε με ομιλία της στην "Ημερίδα Γυναικείας Επιχειρηματικότητας – Μόνο Μπροστά" του Συνδέσμου Ανωνύμων Εταιριών και Επιχειρηματικότητας που πραγματοποιήθηκε στο Κέντρο Επιχειρηματικότητας «Κωνσταντίνος Μίχαλος» του EBEA και αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στον ρόλο της πολιτείας και της κοινωνίας στην προώθηση της γυναικείας επιχειρηματικότητας, στη σημασία της κατάρριψης των στερεοτύπων για τις γυναίκες που ηγούνται επιχειρήσεων, στη γυναίκα και τον κλάδο της τεχνολογίας στην Ελλάδα σήμερα, και στην άρση των προκαταλήψεων στη χρηματοδότηση νεοφυών επιχειρήσεων από τις γυναίκες.

Σήμερα, ολοένα και περισσότερες γυναίκες βρίσκονται σε ηγετικές θέσεις, είτε έχοντας αναπτύξει τη δική τους επιχειρηματική ιδέα, είτε διοικώντας από θέσεις ευθύνης πολυεθνικούς ομίλους και κορυφαίους κολοσσούς της επιχειρηματικής σκηνής. Παρόλα αυτά, οι έμφυλες ανισότητες εξακολουθούν να υπάρχουν στο επιχειρηματικό πλαίσιο με την περιορισμένη πρόσβαση σε κεφάλαια, την έλλειψη δικτύων και καθοδήγησης, τις ευρύτερες διακρίσεις φύλου και φυσικά τα κοινωνικά στερεότυπα ως προς τον ρόλο των γυναικών.

«Ως ΕΕΔΕΓΕ θα συνεχίσουμε  να υλοποιούμε δράσεις που στοχεύουν στην ενδυνάμωση των γυναικών και στην άμβλυνση των ανισοτήτων με έμφαση στα προγράμματα reskilling και upskilling για άνεργες γυναίκες, με στόχο τη μείωση του έμφυλου χάσματος κατά την ψηφιακή μετάβαση», σημείωσε χαρακτηριστικά η κα Εφραίμογλου.