Άρθρα - Συνεντεύξεις

Άρθρο της Α’ Αντιπροέδρου του ΕΕΔΕΓΕ, κας Καλλιόπης Τζήκα, στο περιοδικό Women in Business & Science που κυκλοφόρησε ως ένθετο στην εφημερίδα «Ελεύθερος Τύπος».

Παραμένει επίκαιρο και απασχολεί ακόμα την Ελλάδα του 2023, το θέμα της Γυναικείας Επιχειρηματικότητας. Ευρύτερα, ανέφερε η κα Τζήκα, της εισόδου των γυναικών, σε νέους στίβους δράσης και ανάπτυξή τους, σε «περιοχές» όπου η παρουσία τους είναι ισχνή. Επιδιώκεται καθημερινά η αύξηση της συμμετοχής τους, σε κάθε έκφανση της κοινωνικής, πολιτικής, επιχειρηματικής ζωής. Αυτό έρχεται με «στρατηγική» με «κλειδιά», με «τεχνικές» και «μεθόδους», που θίγονται στο άρθρο, ως χαρακτηριστικά ανάπτυξης στο επιχειρείν, όπως εμπειρικά έχει αποδειχθεί.